100. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 98. i 99. sjednice Odbora;                
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 628 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT „REVITALIZACIJA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE“ IZ OKVIRNOG ZAJMA, drugo čitanje, P.Z. br. 629 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
3. IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2022. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PLATNIM USLUGAMA I USLUGAMA ELEKTRONIČKOG NOVCA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU, IZMJENAMA DIREKTIVE 98/26/EZ  I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVA (EU) 2015/2366 i 2009/110/EZ – COM (2023) 366 – D.E.U. br. 23/026;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PLATNIM USLUGAMA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I IZMJENI UREDBE (EU) br. 1093/2010 COM (2023) 367 – D.E.U. br. 23/027;