133. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red: 

-    usvajanje zapisnika 132. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT „REVITALIZACIJA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE“ IZ OKVIRNOG ZAJMA, drugo čitanje, P.Z. br. 629;

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627; 

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 631;

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, drugo čitanje, P.Z. br. 573;

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 628.