64. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- Verifikacija Zapisnika 62. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG STRATEGIJE DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2033. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. RAZNO.