98. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 97. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, drugo čitanje, P.Z. br. 573 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE I MJEŠOVITIM MELIORACIJSKIM GRAĐEVINAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju;
4. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU  - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.