123., tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema je: "Skrb o osobama s poremećajima u prehrani u Republici Hrvatskoj".

Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj preko 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju i kompulzivno prejedanje, uz nespecifične poremećaje koji uključuju ortoreksiju, manoreksiju, pregoreksiju). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj, čime se dolazi do mnogo većeg broja ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem.

Izravan prijenos dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=58ypuZMvhd8