130. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 129. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 623; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 570; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 612; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 569; 
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG MOSTA PREKO POTOKA KAMENICA IZMEĐU NASELJA OBREŽ (REPUBLIKA HRVATSKA) - BOŽAKOVO (REPUBLIKA SLOVENIJA) NA HRVATSKO-SLOVENSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI, drugo čitanje, P.Z. br. 613; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI ZA SREDSTVA POMORSKE NAVIGACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 608; 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVOG PETKA U VELJAČI "DANOM CRVENIH HALJINA - NACIONALNIM DANOM BORBE PROTIV MOŽDANOG UDARA U ŽENA" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora; 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 11. STUDENOGA "HRVATSKIM DANOM ARTERIJSKE HIPERTENZIJE" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora; 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 19. RUJNA "HRVATSKIM DANOM RIJETKIH BOLESTI" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora; 
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU DRUGOG TJEDNA U RUJNU „NACIONALNIM TJEDNOM PREVENCIJE SUICIDA I DEPRESIJE“ – predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora.