97. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 96. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 574 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. INICIJATIVA ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN ZA SAZIVANJE TEMATSKE SJEDNICE ODBORA NA TEMU „PROBOJ KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I UGROZE RAČUNALNOG SUSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA MALICIOZNIM SOFTVEROM KOJI KORISNICIMA USKRAĆUJE PRISTUP RAČUNALNIM RESURSIMA I TRAŽI PLAĆANJE OTKUPNINE ZA UKLANJANJE OGRANIČENJA“ – predlagatelji: jedna trećina članova Odbora za financije i državni proračun.