48. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 47. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na plaću;
b) priznavanju prava na zastupnički paušal;
4. RAZNO.