49. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 47. i 48. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI ZA SREDSTVA POMORSKE 
NAVIGACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 608;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG MOSTA PREKO POTOKA KAMENICA IZMEĐU NASELJA OBREŽ (REPUBLIKA HRVATSKA) – BOŽAKOVO (REPUBLIKA SLOVENIJA) NA HRVATSKO-SLOVENSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI, drugo čitanje, P.Z. br. 613;
3. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU - PRIJEDLOZI ZAKONODAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA RADA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU;
4. RAZNO.