38. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM JEZIKU, drugo čitanje, P.Z. br. 572;
2. RAZNO.