128. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 127. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM JEZIKU, drugo čitanje, P.Z. br. 572;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 597;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 561;
5. PRIJEDLOG ZAKONA  O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA, prvo čitanje, P.Z. br. 603;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SKUPINI PREDMETA STATILEO PROTIV HRVATSKE (BROJ ZAHTJEVA: 12027/10 I DR.) I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-3242/2018 I DR., prvo čitanje, P.Z. br. 619;  
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 609.