95. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 94. sjednice;
1. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
2. PRIJEDLOG ODLUKE ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA IZRADU ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU – predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun.