75. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 73. i 74. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća COM (2021) 579 – D.E.U. br. 21/007; 
2. Stajalište Republike Hrvatske o Zakonodavnom paketu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma COM (2021) 420, COM (2021) 421, COM (2021) 422 i COM (2021) 423 – D.E.U. br. 21/016;
3. Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu „PDV u digitalno doba“ COM (2022) 701, COM (2022) 704, COM (2022)703 – D.E.U. br. 22/018;
4. Razno.