73. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 72. sjednice Odbora;
1. Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u razdoblju od travnja do listopada 2023.;
2. Razno.