57. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanja zapisnika 56. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 534;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O  IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P. Z. br. 532.