59. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red:
 -   Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Odbora

1.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA.