27. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje Zapisnika 26. sjednice
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519;
4. RAZNO.