83. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Odbora

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 520 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 521 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 522 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 524 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KNEŽEVINE ANDORE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 535 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.