106. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 105. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA 2024. I 2025. GODINU;
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i:
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
-Hrvatske vode
-Hrvatske ceste d.o.o.
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-Centar za restrukturiranje i prodaju
-Hrvatske autoceste d.o.o.
-HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 469;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 499.