41., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 40. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA O:
a) priznavanju prava na plaću;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA DUŽNOSNICIMA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE O:
a) prestanku prava na plaću  zbog prestanka mandata;
b) priznavanju prava na plaću zbog stupanja na dužnost i početka mandata;
5. RAZNO.