99. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 98. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 466; 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA" - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport;
3. PRIJEDLOG ZA DAVANJE VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) – predlagateljica: Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskom saboru.