95. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 437 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.