95. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 94. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 405;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 316; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 453; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, prvo čitanje, P.Z. br. 449;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 450.