55., tematska sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Na sjednici raspravljat će se o temi: „Digitalne kompetencije visokoškolskih nastavnika“.

Izlaganja bit će usmjerena na kreiranje preporuka i smjernica vezanih uz strukturiranje programa cjeloživotnog obrazovanja visokoškolskih nastavnika u području digitalnih kompetencija i s njima povezanih kriterija napredovanja.

Očekuje se da će rasprava polučiti zaključke koji će doprinijeti osnaživanju digitalnih kompetencija visokoškolskih nastavnika i kreiranju nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija odnosno nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja i radna mjesta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).

Program:
10:00 – 10:05  izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu: Uvodno predstavljanje teme i sudionika

10:05 – 10:15  Žarko Čižmar, Mreža za razvoj digitalne pismenosti, voditelj EU projekta „Digitalna.hr“: Pregled smjernica za razvoj digitalne pismenosti u obrazovnoj vertikali Republike Hrvatske

10:15 – 10:30   prof. dr. sc. Ljerka Luić, Sveučilište Sjever, voditeljica znanstvenog istraživanja i prof. dr. sc. Ante Rončević, Sveučilište Sjever, pročelnik Odjela za ekonomiju: Analiza recentnih rezultata samoprocjene digitalnih kompetencija visokoškolskih nastavnika

10:30 – 10:40   doc. dr. sc. Marko Horvat, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu: Utjecaj razine digitalnih kompetencija nastavnika na ishode učenja studenata vs. Konvergencija digitalnih pridošlica i digitalnih urođenika u akademskoj zajednici

10:40 – 10:50   Gordan Kožulj, direktor Odjela poslovnog savjetovanja tvrtke Deloitte, partner u projektu Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine: Uloga spremnosti za cjeloživotno učenje digitalnih vještina u ostvarenju strateških ciljeva

10:50 – 11:15   Rasprava, zaključci.

U radu tematske sjednice sudjelovat će predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, CARNET-a, Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore te drugih relevantnih institucija.

Izravan prijenos sjednice omogućen je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=babZh5K8MlQ