39. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

-  Verifikacija zapisnika 36., 37. i 38. sjednice Odbora;
1. DONOŠENJE RADNOG PROGRAMA ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU;
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA 38. TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT ODRŽANE 2. VELJAČE 2023. GODINE;
3. RAZNO.