68. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika  67. sjednice Odbora;    
1. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE NEOVISNOG VANJSKOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2022. GODINU – predlagatelj: Državni ured za reviziju;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.