24. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje Zapisnika 23. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM  PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 445;
2. RAZNO.