57. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 54. i 55. sjednice Odbora;
1. Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini;
2. Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. Razno.