32. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 31. sjednice Odbora

1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
        
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: 
-   Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, za:      
-   Hrvatske vode
-   Hrvatske ceste d.o.o.
-   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-   Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
-   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-   Centar za restrukturiranje i prodaju
-   Hrvatske autoceste d.o.o.
-   HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-   HŽ Infrastrukturu d.o.o.
 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

3. RAZNO.