70. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 66., 67. i 68.  SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. INFORMACIJA O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA 22. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU NA KOJOJ JE PROVEDENA RASPRAVA O ŠTETAMA KOJE POČINI DIVLJAČ NA POLJOPRIVREDNIM USIJEVIMA I NASADIMA;
4. RAZNO.