70. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 69. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286;
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 287;
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 264;
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265;
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 275.