19. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje Zapisnika 17. i 18. sjednice

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286; 

2.    RAZNO.