26. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- Verifikacija zapisnika 24. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, P. Z. Br. 200, predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, COM(2022)105; D.E.U. br. 21/046;
4. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OBILJEŽAVANJU DANA UDOMITELJSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ;
5. RAZNO.