42. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 36., 37., 38., 39., 40. i 41. sjednice Odbora;
1.    Izvješće o konvergenciji za 2022.;
2.    Nacrt memoranduma o suradnji između Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora i Odbora za europske integracije Parlamenta Albanije;
3.    Razno.