28., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA; 
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA;
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA;
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE;
7.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a)    priznavanju prava na plaću;
8.    RAZNO.