18. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 17. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu za:
- Hrvatske vode,
- Hrvatske ceste,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
- Hrvatska agencija za osiguranje depozita,
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
- Centar za restrukturiranje i prodaju,
- Hrvatske autoceste
- HŽ Putnički prijevoz,
- HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje P.Z. 203;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, prvo čitanje, P.Z.E. 228;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UVOĐENJU INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2014/94/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA COM (2021) 559, D.E.U. br. 21/010;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214;
6. RAZNO.