46. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 45. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 184;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 211;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 213;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 218;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 219;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 220;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 221;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 222;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMJA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 223;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 224.