18. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 15., 16. i 17. sjednice Odbora;                
1.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
4.    RAZNO.