45. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 207;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, prvo čitanje, P.Z. br. 209;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 208;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 210;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 205;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 201.