39., elektronička sjednica Odbora za poljoprivredu

Predloženi dnevni red je:
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM  I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – NOVA STRATEGIJA EU-a ZA ŠUME DO 2030., COM (2021)572.