9. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Povjerenstva
1.PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za  2022. i 2022. godinu za:      
        -   Hrvatske vode
        -   Hrvatske ceste
        -   Centar za restrukturiranje i prodaju
        -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    -   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        -   Hrvatske autoceste
        -   HŽ Putnički prijevoz
        -   HŽ Infrastrukturu

2. INFORMACIJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU