24., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 22. i 23. sjednice;
1. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU STATUTA AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P. Z. br. 158 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.