4. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    Usvajanje  zapisnika s 3. sjednice Odbora; 

1.    Informacija o radu Odbora (1. travnja do 30. lipnja 2021. godine); 

2.    Pokretanje inicijative za:
-    sastanak s resornim pravobraniteljima o temi razmjene i komparacije iskustava s predstavkama i pritužbama koje zaprimaju, ispitivanja njihove osnovanosti i rezultata rješavanja,
-    sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave o temi brojnosti predstavki i pritužbi (50% od svih), koje Odbor zaprima iz područja pravosuđa i uprave,
-    organizaciju tematskog okruglog stola radi skretanja pažnje javnosti i ostalih dionika na aktualne probleme u društvu;

3.    Razno.