18. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-  usvajanje zapisnika 16. elektroničke i 17. elektroničke sjednice Povjerenstva;
1. RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU.