19. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 18. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153.