11., elektronička sjednica Odbora za poljoprivredu

Predloženi dnevni red je:
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – POVEĆANJE KLIMATSKIH AMBICIJA EUROPE ZA 2030.: ULAGANJE U KLIMATSKI NEUTRALNU BUDUĆNOST ZA DOBROBIT NAŠIH GRAĐANA, COM (2020) 562;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – NOVI AKCIJSKI PLAN ZA KRUŽNO GOSPODARSTVO: ZA ČIŠĆU I KONKURENTNIJU EUROPU, COM (2020) 98.