10. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice Odbora;

1.    Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini;

2.    Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

3.    Razno.