16. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 15. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102; 

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87;

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z. br. 71;

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE "DINARA", drugo čitanje, P. Z. br. 6;

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 70;

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 104.