11. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:    
1.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 90;
2.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 93; 
3.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA HRVATSKOG SABORA OD 20. RUJNA 2019. KOJI JE DONESEN UZ ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA.