9., elektronička sjednica Odbora za europske poslove

Predloženi dnevni red je:
1. Prijedlog odluke o prihvaćanju Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom.